Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Evaluarea activităţilor Jandarmeriei Maramureş

În municipiul Baia Mare a avut loc, azi, evaluarea activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş în anul 2019. Activitățile și misiunile specifice, rezultatele obținute, greutățile întâmpinate în anul precedent dar și principalele direcții de acțiune pentru anul 2020, au fost prezentate de către inspectorul șef, locotenent colonel Florișteanu Petru Marcel. La acest eveniment a participat și colonel Mîrza Traian, șeful Direcţiei Cabinet din cadrul Inspectoratului General al Jandarmerie Române care cu acest prilej, a transmis mesajul domnului col. Bogdan Enescu – împuternicit inspector general al Jandarmeriei Române, Nicolae Silviu Ungur- prefectul Judeţului Maramureş, Doru Ioan Dăncuș- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, Noemi Vida- viceprimar al Municipiului Baia Mare, comandanţii şi şefii instituţiilor din segmentul ordine, siguranţă publică şi securitate naţională, reprezentanţii instituţiilor descentralizate ale statului, a administraţiilor publice locale şi a unor colaboratori.

În perioada supusă evaluării, structurile operative şi-au direcţionat efortul pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea criminalităţii stradale, vizând creşterea performanţei structurilor operative în îndeplinirea misiunilor de ordine şi siguranţă publică. Activitatea desfăşurată de către structurile de ordine publică ale inspectoratului s-a materializat în executarea a 5.915 misiuni specifice. Pentru asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfăşurării unor manifestări şi adunări cu public numeros, în perioada de referinţă au fost executate 580 misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 55 misiuni mai mult decât în 2018. Din totalul acestora, un număr de 153 manifestări. Deasemenea, prin asigurarea unei reacţii imediate şi oportune au fost gestionate 94 acţiuni de restabilire a ordinii publice, constând în 14 de intervenţii pentru aplanarea unor conflicte, 78 intervenţii la alte solicitări şi 15 intervenţii de salvare-evacuare a unor persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane. În îndeplinirea misiunilor specifice am fost sprijiniți de către colegii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj Napoca pentru 6 misiuni de asigurare a ordinii publice și care au preluat integral un număr de 25 misiuni în zona de competență.

bilant jandarmiÎn ceea ce privește executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, la nivelul inspectoratului au fost planificate și organizate 3.826 misiuni de menţinere a ordinii publice. Posturile de jandarmi montane au executat 1.394 misiuni specifice de menţinere a ordinii publice însumând 1.643 patrule de jandarmi în staţiunile montane Borşa, Şuior–Mogoşa, Cavnic şi Valea Vaserului, desfăşurând activităţi de informare şi îndrumare a turiştilor, de prevenire a producerii accidentelor pe traseele turistice adiacente şi în zona locurilor de agrement, dar şi 16 participări la acţiuni de salvare, ocazie cu care au fost evacuate/salvate 54 persoane care au suferit accidente ori s-au aflat în dificultate în zonele montane.

Pentru creşterea siguranţei în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost desfăşurate 54 de acţiuni în colaborare cu reprezentanţii acestora. Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice au fost constatate 270 fapte de natură penală, săvârşite de 285 făptuitori, fiind aplicate 1.700 sancţiuni contravenţionale. Aspectele importante ce au vizat această linie de muncă au fost cele referitoare la coordonarea activităţii de întocmire a actelor de constatare pentru faptele de natură penală, gestionarea activităţii de înregistrare, urmărire şi îndeplinire a procedurilor pe linie de constatare a contravenţiilor, cameră de corpuri delicte şi executare a mandatelor de aducere, precum şi executarea activităţilor preventiv-educative şi de informare în instituţiile de învăţământ sau cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive. Personalul inspectoratului şi-a adus contribuţia la prevenirea şi combaterea infracţionalităţii în zona de competenţă, prin constatarea şi întocmirea actelor de constatare pentru 40 fapte de natură penală săvârşite de 51 făptuitori. Urmare a intensificării activităților pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în domeniul silvic, au fost organizate, coordonate și/sau desfășurate un număr de 143 astfel de acțiuni, pe parcursul cărora au fost constatate 4 fapte de natură penală și un număr de 44 de contravenții sancționate.

 În ceea ce priveşte activităţile preventiv-educative, acestea s-au desfăşurat prin participarea la un număr de 107 astfel de activităţi, la care au participat peste 4.100 de persoane în instituţiile de învăţământ preuniversitar, cu ocazia desfăşurării unor competiţii sportive sau în cooperare cu organele administraţiei publice locale, ocazie cu care au fost abordate teme privind violenţa şi cauzele care generează comportamente violente în rândul tinerilor, prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive.
În perioada supusă evaluării, activitatea de pază a fost direcționată pentru coordonarea și îmbunătățirea misiunilor permanente și temporare, în scopul asigurării securității obiectivelor și a cetățenilor precum și pentru asigurarea climatului de normalitate civică necesar desfășurării în siguranță a activităților instituțiilor fundamentale ale statului la nivel local. O prioritate a inspectoratului pe linia executării acestui tip de misiuni a fost operaționalizarea Dispeceratului de Monitorizare Recepţie şi Evaluare a Alarmelor în scopul îmbunătăţirii modului de organizare şi executare a misiunii de pază, precum şi pentru o acoperire cât mai bună a zonelor de interes operativ. În prezent inspectoratul asigură paza unui număr de 20 obiective, cu un efectiv mediu zilnic de 45 jandarmi. În perioada de referinţă s-a asigurat paza a 45 transporturi de produse cu caracter special cu 90 jandarmi în beneficiul propriu și al 5 beneficiari de pază cu care Inspectoratul a avut încheiate contracte de prestări servicii, 73 transporturi de bunuri şi valori cu 146 jandarmi şi s-a participat la asigurarea protecţiei a 420 transporturi de corespondenţă clasificată cu o medie de 4 jandarmi zilnic.

Între inspectorat şi structurile sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile sunt dezvoltate relaţii de cooperare/colaborare/acţiune/intervenţie, pe probleme de specialitate, conform actelor normative în vigoare, pe domenii de interes public clar determinate şi în limitele legii. Astfel, în anul 2019 din analizele efectuate pe linia desfăşurării activităţilor de cooperare/colaborare rezultă faptul că pe segmentul de ordine publică au fost planificate şi executate 480 acţiuni comune, în domeniul executării misiunilor de pază au fost desfășurate un număr de 13 exerciții de intervenție și 5 acțiuni comune, iar în ceea ce privește situaţiile de urgenţă, s-a participat la 9 exerciţii comune şi la 16 misiuni de intervenţie.

Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor, pentru instituţiile de învăţământ, a avut în vederea desfăşurarea în ritm susţinut a activităţilor de orientare a tinerilor spre instituţiile militare de învăţământ ale Ministerul Afacerilor. Activităţile desfăşurate în anul 2019 au avut ca rezultat creşterea numărului de candidaţi recrutaţi şi candidaţi admişi la instituţiile de învăţământ în comparaţie cu anul trecut.

Pentru anul 2019 serviciul logistic şi-a asumat obiectivul de realizare a unui sistem logistic adaptat conceptual, structural şi acţional cu dimensiunile, configuraţia şi misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii misiunilor. Pentru realizarea acestui obiectiv, au fost stabilite obiective specifice, activităţi concrete şi indicatori de performanţă pentru fiecare compartiment şi linie de muncă.

În ceea ce priveşte imaginea publică, în perioada supusă evaluării, efortul principal a fost informarea în timp real a cetățenilor cu privire la anumite activități organizate și executate de către jandarmi maramureșeni, precum și cu privire la unele aspecte care vizează siguranța acestora sau aspecte rezultate în urma misiunilor. În baza parteneriatelor și proiectelor încheiate, au fost organizate și derulate 52 campanii media sau alte acţiuni comune dintre care amintim doar câteva: Camarazi cu suflet pentru Ştefania şi Daniel; Porţi deschise la Jandarmeria Maramureş; Jandarmii maramureşeni alături de elevi; Siguranţă în vacanţă; 100 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Ardelene; Jandarmi cu spirit civic; Vine Moș Nicolae; Vine Moș Craciun și aducerea în atenţia cetăţenilor a valorilor spirituale şi religioase a poporului român, cu privire la sărbătorile religioase ale Crăciunului prin susţinerea unor concerte de colinde de către „Corala Militară Pintea Viteazul” a Jandarmeriei Maramureş.

Anul 2019 a fost un an cu evoluţii complexe la nivel social, marcat de interese divergente și o scindare tot mai evidentă între diferite segmente ale societății. Societatea civilă a criticat aplicat și în mod repetat acțiunile structurilor statului român, Jandarmeria Română nefăcând excepție. Aceste elemente ce relevă gradul de satisfacție a populației față de serviciul public prestat de instituția noastră vor trebui să fie avute în vedere în realizarea atribuțiilor, printr-o activitate proactivă și o abordare deschisă, eficientă și modernă. Perspectiva anului 2020 va adăuga la aceste aspecte și cele aferente asigurării în bune condiții a misiunilor ocazionate de alegerile locale și cele parlamentare, cu provocări noi și multiple la adresa climatului de siguranță și ordine publică. Realizarea priorităților instituționale va avea în vedere toate aceste elemente, iar pentru aceasta dialogul, cooperarea și colaborarea interinstituțională, coroborate cu acţiunea fermă şi profesionistă vor fi esențiale pentru menţinerea stării de normalitate la nivelul judeţului și dezvoltarea gradului de siguranță a cetățeanului.

R.V.N.

Lăsaţi un răspuns