Opinii şi stiri din judet si informatii de interes national
luni, 15 iulie 2024

Modalitatea de decontare a transportului pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot decide, începând cu ianuarie 2021, dacă vor folosi mașina proprie pentru deplasări, caz în care beneficiază de un decont, sau dacă optează pentru biletele gratuite de transport. De această facilitate pot beneficia persoanele cu handicap, reprezentanții legali ai acestora, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

decontProceduraeste în vigoare din această lună, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile. Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

În cazul în care se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Astfel, exprimarea opțiunii persoanei cu dizabilități pentru biletele de transport interurban sau pentru decontarea carburantului se face prin completarea unei cereri.

Decontarea carburantului se face în baza unei cereri de decontare.

În cursul unui an se vor deconta 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav (maximum 1.500 lei) și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat (maximum 750 lei).

Lăsaţi un răspuns